Psychoedukacja dla
rodziców/opiekunów

Poradnia SOUL-MED

Psychoedukacja

Psychoedukacja jest jedną z form pomocy psychologicznej. Polega na edukowaniu wszystkich, którzy są zainteresowani i czują się gotowi, by pogłębić wiedzę o chorobie, problemie, zaburzeniu i możliwościach pomocy i leczenia.

Cele oddziaływań psychoedukacyjnych to:

 • Edukacja uczestników w zakresie znaczących wyzwań w codziennym życiu.
 • Pomaganie uczestnikom w rozwinięciu wsparcia społecznego i zasobów, które pozwolą na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami.
 • Rozwijanie wsparcia emocjonalnego.
 • Redukowanie stygmatyzacji.
 • Zmiana nastawień i przekonań uczestników na temat problemu.
 • Identyfikacja i eksploracja uczuć związanych z problemem.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Rozwijanie umiejętności interwencji kryzysowej.

Korzyści z psychoedukacji:

 • zapewnia konkretne informacje o problemie,
 • oferuje praktyczne strategie w celu uzyskania zmiany zachowań,
 • podnosi samoocenę poprzez uzyskanie dostępu do zasobów umożliwiających zadbanie o swoje potrzeby,
 • zwiększa odporność na stres poprzez nabycie nowych umiejętności radzenia sobie i rozwiązywania problemów,
 • rozwija nowe sieci społeczne,
 • zapoznaje uczestników z nowym (profesjonalnym) językiem, pozwalającym lepiej rozumieć zagadnienia związane z danym problemem,
 • dekonstruuje mity związane z danym zagadnieniem,
 • wytycza bardziej jasne granice pomiędzy uczestnikami, ich bliskimi i profesjonalistami,
 • poprawia umiejętność komunikacji, co sprzyja rozwiązywaniu problemów,
 • redukuje ograniczenia stojące na drodze do indywidualnej zmiany, bądź zmiany w systemie rodzinnym, poprzez uzyskanie świadomości dostępu do zasobów i alternatywnych sposobów myślenia,
 • zmniejsza stygmatyzację i lęk,
 • wzbudza nadzieję w uczestnikach.

W Poradni SOUL-MED organizujemy grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów  dzieci z różnymi problemami.

W Poradni Soul-Med, można zapisać się na zajęcia psychoedukacyjne, będące wsparciem dla rodziców i opiekunów dzieci:

– nadpobudliwych, impulsywnych, z deficytami uwagi (ADHD),

– depresyjnych,

– w Spektrum Autyzmu ( w tym Zespół Aspergera),

– z trudnościami związanymi z okresem dojrzewania,

– z trudnościami w szkole

– z trudnościami związanymi z ROZWODEM RODZICÓW,

– i nie tylko…

Zajęcia rozpoczną się w momencie zapisu minimum 3 rodziców/opiekunów. Wielkość grupy to maksymalnie do 5 rodziców/opiekunów.

W Poradni SOUL-MED zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów prowadzą:

Informacje zawarte na stronie internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu  art. 66 k.c. a także nie mają charakteru doradczego.