Coaching dla młodzieży
i dorosłych - life coaching

Poradnia SOUL-MED

Life coaching

Coaching pozwala odkryć swoje naturalne predyspozycje i właściwie wykorzystywać je w codziennym życiu do osiągania zamierzonych rezultatów.

W Poradni SOUL-MED zajmujemy się głównie life coachingiem, w którym koncentrujemy się na relacjach i życiu osobistym naszych klientów .

Proces coachingowy, jakiemu podczas sesji poddawany jest klient,  to w dużej mierze samodzielna praca – myślenie i działanie przy wsparciu coacha. Dzięki coachingowi łatwiej jest sformułować swój cel i zaplanować do niego drogę, a przy okazji poznać siebie i swoje zasoby. Dzięki takiej współpracy samodzielnie dojdziesz do odpowiednich wniosków, poznasz siebie, zaczniesz podejmować odpowiednie decyzje i osiągniesz to, na czym Ci zależy. Dodatkowym atutem jest to, że samodzielnie obrane cele, droga ich realizacji czy osobiste wyzwania, są dla naszego wewnętrznego krytyka łatwiejsze do zrealizowania. Trudno odrzucić coś, co sami wypracowaliśmy.

Coach, inaczej towarzysz w drodze do celu, może wesprzeć Cię w różnych dziedzinach życia – w rozwoju kariery, w rozwoju swojego biznesu, w zakresie relacji, zdrowia czy nawet finansów. Jego zadaniem jest wspieranie Ciebie, wysłuchanie, zadanie odpowiednich pytań, parafraza, a czasem wsadzenie “kija w mrowisko”, by pomóc Ci zobaczyć inną perspektywę danej sytuacji.

Coach pomoże Ci odkryć Twoje umiejętności i potencjały, zmotywuje Cię do działania i będzie Ci towarzyszył na drodze rozwoju osobistego. Dołączając do procesu coachingowego, staniesz się tak zwanym coachee, czyli klientem w procesie coachingu.

Coaching jest formą pomocy dla osób, które chcą wejść na ścieżkę samorozwoju, a więc doskonalić swoje kompetencje i rozwijać się na polu zawodowym lub osobistym.

Proces coachingowy to zazwyczaj cykl kilku sesji, około 10-14, rozłożonych w czasie od 3-6 miesięcy, czasami dłużej. Zależy to od indywidualnych potrzeb osoby coachowanej oraz od ilości celów krótko i długoterminowych klienta.

W Poradni SOUL-MED life coaching dla młodzieży i dorosłych prowadzi:

Informacje zawarte na stronie internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu  art. 66 k.c. a także nie mają charakteru doradczego.