Terapia logopedyczna,
surdologopedyczna

Poradnia SOUL-MED

Cele terapii

Terapia logopedyczna to wszystkie te zajęcia, które mają na celu skorygowanie nieprawidłowości w porozumiewaniu się. W praktyce są to różnorakie ćwiczenia, które dopasowywane są do dzieci w zależności od tego, z jakimi zaburzeniami się one zmagają.

Terapia logopedyczna może czasem przypominać zabawę z dzieckiem, szczególnie w trakcie stymulowania rozwoju mowy przy jego opóźnieniu. Niestety, zabawą samą w sobie nie jest. Terapia jest pracą: logopedy, dziecka i jego rodziców. Terapeuta dokłada wszelkich starań, aby dziecko było zainteresowane wykonywanymi zadaniami i chętnie reagowało na polecenia. Zdarza się, że zadania się powtarzają pod przykrywką innego działania, szczególnie w terapii wad wymowy. Dzieje się tak dlatego, że potrzeba pracy i wielu powtórzeń tych samych ćwiczeń. Aby dla dziecka nie stały się nudne, realizowane są w różnej formie. Terapeuta mowy działa więc zadaniowo i do tego samego stara się skłonić dziecko. Bardzo ważna jest w tym wszystkim pomoc rodzica, który poważnie traktuje każde wykonywane zadania i całą terapię.

Terapia surdologopedyczna jest skierowana dla dzieci i osób dorosłych z wadą słuchu. Najważniejsze jest, by podjąć terapię logopedyczną tuż po tym, jak stwierdzona zostanie wada słuchu. Terapia surdologopedyczna pozwala rozwijać sprawności językowe oraz uczy rozpoznawania dźwięków otoczenia oraz dźwięków mowy

Kim jest surdologopeda?

W przypadku niedosłuchu konieczne jest podjęcie terapii logopedycznej przy wsparciu surdologopedy. To specjalista, który posiada wiedzę umożliwiającą pomoc dzieciom z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu. Terapia pod jego okiem pozwala rozwijać sprawności językowe oraz korygować dźwięki, które są zniekształcane.

Surdologopeda uczy malucha mówić i rozumieć słowa, zdania i wyrażenia, a u większych dzieci stymuluje też umiejętność czytania czy pisania.

Ze względu na to, że problem niedosłuchu dotyka najmłodszych, bardzo ważne jest, by rodzice nie przegapili pierwszych objawów choroby.

U dzieci do piątego miesiąca życia charakterystyczne objawy zaniku słuchu to m.in. :

– brak gaworzenia,

– brak reakcji na głośne dźwięki (maluszek najczęściej nie rusza się, nie mruży oczu lub nie budzi się ze snu pod wpływem hałasu).

U dzieci starszych zaobserwować można m.in. :

– wyraźną niezdolność usłyszenia tego, co się do nich mówi,

– dziecko często prosi o powtórzenie pytań lub konsekwentnie nie odpowiada na nie,

– ograniczone słownictwo,

– zwykle też nie słyszy cichych dźwięków, na przykład tykanie zegarka.

Dzieci z niedosłuchem mają często problemy z koncentracją, są roztargnieni i rozkojarzeni, a ich mowa jest niewyraźna.  Dzieje się tak, ponieważ maluch uczy się mówić  poprzez naśladowanie otoczenia. Gdy jego słuch nie jest wyraźny, ciężko mu odpowiednio wykształcić mowę .

Takie objawy występujące u dzieci powinny skłonić rodziców do jak najszybszego kontaktu ze specjalistą z dziedziny logopedii.

Celem terapii logopedycznej jest między innymi:

 • usprawnienie motoryki narządów mowy,
 • korekcja wad wymowy,
 • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
 • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
 • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
 • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
 • usprawnianie funkcji pokarmowych.
 • Jeśli dziecko mówi bardzo mało albo wcale, nie reaguje na polecenia, nie naśladuje odgłosów, może za tym się kryć wiele przyczyn. Pierwszą z podstawowych czynności powinna być rzetelna diagnostyka logopedyczna, która nieraz opiera się na współpracy z innymi specjalistami, przykładowo z laryngologiem oraz neurologiem. Niektórzy logopedzi posiadają dodatkową specjalizację w zakresie neurologopedii. Wówczas będą diagnozować dziecko również pod kątem rozwoju neurologicznego, aby fachowo ustalić przyczynę występujących zaburzeń.
 • Dzieci w przypadku opóźnionego rozwoju mowy albo afazji. 
 • Dzieci, u których występują wady wymowy.
Poradnia SOUL-MED

Terapia logopedyczna dla dzieci – kiedy jest wskazana?

Terapia logopedyczna to wszystkie te zajęcia, które mają na celu skorygowanie nieprawidłowości w porozumiewaniu się.

Kiedy terapia logopedyczna dla dzieci jest wskazana?

O rozwój mowy dziecka zazwyczaj obawiają się rodzice 2-letnich i 3-letnich. Często słyszą oni uspokajające słowa bliskich, w stylu: „Nie martw się, ja też zaczęłam mówić bardzo późno”. I rzeczywiście, czasem logopeda dla dzieci stwierdza, że mamy do czynienia z prostym opóźnieniem mowy, które wymaga tylko prostych ćwiczeń przeprowadzanych w domu. Jednak z uwagi na to, że możemy mieć do czynienia także i z wrodzonym zaburzeniem mowy, należy sprawę skonsultować ze specjalistą.

W przypadku tego problemu nie ma lepszego „lekarstwa” niż właśnie terapia logopedyczna. Jąkanie u dziecka można zlikwidować, jednak, przy nieumiejętnym podejściu, nasilić. Warto, aby zajął się problemem specjalista.

U dzieci występuje mnóstwo wad wymowy: przykłady to rynolalia (mówienie „przez nos”), rotacyzm (nieprawidłowa wymowa głoski „r”) czy lambdacyzm, czyli niewłaściwe wymawiania głoski „l”. W każdym z tych przypadków dziecku należy pomóc, ponieważ wady wymowy powodują nie tylko trudności w komunikacji, ale mogę też wpłynąć na obniżenie samooceny czy negatywne relacje z rówieśnikami. Warto dodać, że niektóre zajęcia, np. terapia logopedyczna seplenienia, przy odpowiedniej współpracy rodziców bardzo szybko przynoszą zadowalające efekty.

To oczywiście skomplikowany problem, w którym terapia logopedyczna/surdologopedyczna jest bardzo wskazana. Dzieci, które nie dosłyszą, ale regularnie ćwiczą, o wiele lepiej pokonują kolejne stopnie sprawnej komunikacji z otoczeniem.

 • Ponadto terapię logopedyczną zaleca się w przypadku dzieci chorujących na autyzm, cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe i mających wady wrodzone (np. rozszczep wargi).

Jest to także nieoceniona forma wsparcia dla młodszych i starszych dyslektyków, dyskalkulików czy dysgrafików.

Poradnia SOUL-MED

Kiedy zacząć terapię logopedyczną?

Do logopedy należy wybrać się z dzieckiem wtedy, gdy po prostu zauważymy, że ma ono problem z wymową czy np. jąkaniem. Ostrożnie podchodźmy do porad znajomych czy bliskich, którzy zalecają wstrzymanie się z konsultacjami u specjalistów.

Wady wymowy mogą utrzymywać się do etapu dorosłości i zawsze mają wpływ na niektóre dziedziny życia. Dorosłe osoby mogą również skorzystać z pomocy specjalisty.

Nierzadko zdarza się, że specjalista uznaje, że terapia logopedyczna wcale nie jest dziecku potrzebna i zaleca tylko kilka ćwiczeń. Jeśli jednak okaże się inaczej, to im wcześniej dziecko rozpocznie terapię, tym lepiej dla niego.

Poradnia SOUL-MED

Przebieg terapii

Działania podejmowane w terapii logopedycznej/surdologopedycznej to, m.in.:

 • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego,
 • kompensację zaburzonych funkcji słuchowych,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia głosowe,
 • ćwiczenia słuchowe.

Wielu rodziców kojarzy tego typu zajęcia z ćwiczeniem przed lustrem prawidłowego wymawiania głosek. W rzeczywistości jednak praca, jaką wykonuje profesjonalny logopeda, jest o wiele bardziej zaawansowana.

Przede wszystkim należy podkreślić, że terapia logopedyczna dla dzieci niemal zawsze ma formę zabawy. Zarówno przedszkolak, jak i poważniejszy już uczeń, nie może być do niczego zmuszany. Są to zatem zarówno wspomniane ćwiczenia przed lustrem (np. ze zlizywaniem słodkości z ust – ćwiczenie języka), jak i zabawy piłeczkami, piórkami, liczne gry, puzzle i układanki.

Jeśli natomiast chodzi o czas trwania terapii, wszystko zależy od rodzaju problemów, z jakimi zmaga się dziecko, ich nasilenia oraz od stopnia zaangażowania rodziców w ćwiczenia domowe. Terapia to często długotrwały proces, gdyż ma prowadzić do wykształcenia automatyzmów w funkcjonowaniu, dlatego tak ważną rolę odgrywa powtarzalność i czas.

W Poradni SOUL-MED terapię logopedyczną/surdologopedyczną prowadzi:

Informacje zawarte na stronie internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu  art. 66 k.c. a także nie mają charakteru doradczego.