Specjaliści

psycholog, Psychotraumatolog, coach, trener

mgr Edyta Nowak

logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog

mgr Aleksandra Kołłątaj

Lekarz psychiatra

lek. Katarzyna Anuszkiewicz

dietetyk, trener

mgr Tomasz Kołłątaj

psycholog, Psychotraumatolog,terapeuta

mgr Patrycja Mierzejewska