Trening umiejętności społecznych
dla dzieci i młodzieży (TUS)

Poradnia SOUL-MED

Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci i młodzież pod opieką trenera uczą się właściwych zachowań podczas różnych sytuacji społecznych. Umiejętność funkcjonowania w grupie jest dla dziecka bardzo ważna a brak tej umiejętności powoduje szereg problemów.

Trening umiejętności społecznych jest metodą psychologiczną i psychoterapeutyczną, polegającą na zorganizowaniu warsztatów, związanych z funkcjonowaniem społecznym. Uczestnicy wykonują, na polecenie osoby prowadzącej różne ćwiczenia, mające na celu poprawę ich funkcjonowania społecznego, zwłaszcza funkcjonowania w grupie.

TUS ma na celu również naukę rozpoznawania, kontrolowania oraz uświadamiania sobie swoich emocji, w odniesieniu do konkretnych sytuacji społecznych, np. sytuacji krytyki lub ekspozycji społecznej (np. występu publicznego).

W Poradni SOUL-MED TUS stosujemy w ramach terapii grupowej, jako element zajęć z dziećmi czy młodzieżą szkolną.

Trening umiejętności społecznych ma postać grupowych warsztatów, trwających jeden lub kilka dni, zazwyczaj cyklicznie 1 raz w tygodniu przez 3-4 tygodnie. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, maksymalnie do 5 dzieci. Zajęcia mają postać scenek lub wyobrażania sobie konkretnych sytuacji. Po każdym ćwiczeniu ma miejsce rozmowa na temat emocji: każdy z uczestników ma za zadania opowiedzieć, jak czuł się podczas ćwiczenia, jakie emocje w nim zostały. Choć z pozoru może wydawać się to proste, w trakcie treningu rozmowa o emocjach może nie być łatwa: należy uświadomić sobie swoje emocje oraz zastanowić się nad tym, co inne osoby mogą odczuwać w takiej samej sytuacji. Po zakończonych zajęciach prowadzący podsumowuje je oraz pyta uczestników o ich wrażenia.

Będą to przed wszystkim:

  • zdolność rozpoznawania, nazywania oraz uświadamiania sobie własnych emocji;
  • umiejętność prowadzenia rozmowy, brania udziału w dyskusji;
  • wyrażanie krytyki w sposób konstruktywny oraz przyjmowanie krytyki;
  • radzenie sobie ze stresem oraz różnymi emocjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi;
  • praca w grupie, współdziałanie;
  • umiejętność słuchania innych;
  • asertywne odmawianie;
  • rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność prowadzenia mediacji;
  • zdolność empatii, czyli wczuwanie się w stan emocjonalny drugiego człowieka.

Trening umiejętności społecznych to znana i ceniona metoda terapeutyczna. Ze względu na różnorodność celów, ale i mnogość pozytywnych skutków, warto  aby dziecko wzięło w nim udział.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w Poradni SOUL-MED. przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej, mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujacy, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi, również dzieciom przechodzącym z trudnościami okres dojrzewania. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem, .

Trening umiejętności społecznych ma postać grupowych warsztatów, trwających jeden lub kilka dni, zazwyczaj cyklicznie 1 raz w tygodniu przez 3-4 tygodnie. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.

Przyjmujemy zgłoszenia dzieci oraz młodzieży i organizujemy grupy. Zajęcia rozpoczną się w momencie zapisu minimum 3 osób. Wielkość grupy to maksymalnie do 5 dzieci.

W Poradni SOUL-MED Trening Umiejętności Społecznych (TUS) prowadzą:

Informacje zawarte na stronie internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu  art. 66 k.c. a także nie mają charakteru doradczego.