Pomoc psychologiczna oraz psychoterapeutyczna

Poradnia SOUL-MED

Uzyskaj pomoc

Pomoc psychologiczna jest krótkoterminową formą pomocy, która obejmuje ZDROWE dzieci lub osoby dorosłe. Najczęściej jest to kilka spotkań, których celem jest zidentyfikowanie problemu i wspólne poszukanie sposobów jego rozwiązania.

Jest to forma pomocy oferowana osobom zdrowym, przeżywającym tzw. kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze do trudnych sytuacji jak np. zmiana miejsca zamieszkania, choroba, zakochanie, problemy z dziećmi, rozwód i wiele, wiele innych.

Zazwyczaj trwa maksymalnie czternaście spotkań, które odbywają się raz w tygodniu.

Psychoterapia jest zbiorem technik i strategii terapeutycznych służących poprawie funkcjonowania danej osoby w zakresie zdrowia psychicznego, ale i podniesieniu jej poczucia dobrostanu. Psychoterapia może przebiegać w formie spotkań indywidualnych, rodzinnych, grupowych. Psychoterapia jest formą pomocy psychologicznej, której celem jest wprowadzenie zmian w życiu klienta w taki sposób, by poprawić jego samopoczucie i funkcjonowanie w problemowych obszarach życia.

W Poradni SOUL-MED psychoterapeuta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Głównym założeniem tego podejścia jest to, że nasze myśli mają bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy i zachowujemy. Zgodnie z tą teorią terapeutyczną, nasze przekonania powstają na skutek procesu uczenia się i modelowania, przez co utrwalone mogą generować różnego rodzaju objawy, które niekiedy tworzą zaburzenia (np. depresję).

Kluczową kwestią wydaje się być zatrzymanie mechanizmu „błędnego koła” poprzez zmianę myślenia o danym problemie czy konstrukcie.

Ten rodzaj psychoterapii szczególnie przypadnie do gustu osobom lubiącym strukturę, osobom zadaniowym i skoncentrowanym na rozwiązaniu konkretnego problemu bądź nastawionym na realizację celu.

Istnieje wiele badań dotyczących skuteczności właśnie tego nurtu psychoterapeutycznego i wydaje się, że to właśnie on cieszy się największą efektywnością i finalnymi sukcesami w leczeniu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową i zajmuje od 20 do 40 spotkań terapeutycznych.

W Poradni SOUL-MED Pomoc psychologiczną i psychoterapię prowadzą:

Informacje zawarte na stronie internetowej, nie stanowią oferty w rozumieniu  art. 66 k.c. a także nie mają charakteru doradczego.